сряда, 4 февруари 2009 г.

Здравеопазване и образование + финансиране

ОБРАЗОВАНИЕТО
Използвайки опита от народните училища от времето на Възраждането, никак няма да е екзотично в Бьлгария да се изгражди паралелна образователна мрежа, която да продължи и адаптира към съвременните условия онова, което са правели нашите прадеди през ХІХ век.
Схемата тук е следната: родители и всички желаещи граждани избират училищно настоятелство, което образува консултативна мрежа с други настоятелства.
Настоятелството наема педагогически екип, който изгражда по свое усмотрение вътрешна структура и също образува с други такива учителски колективи собствена мрежа (федерация) за изработване на синхронизирани учебни програми и курсове за професионално обучение (в това число и за възрастни) при свободна и предпочитана за даден екип и настоятелство форма.
За обучение дори няма нужда от специално помещение, ако не може да се намери такова. Възможно е да се образуват и он-лайн класове и занимални.
Издръжката на учебното заведение е грижа на настоятелството. То може да се обърне към кооперации и синдикати (анархо-синдикати), които са заинтересовани да получат попълнения от млади специалисти.
Изпитите се провеждат от учители от друго мрежово училище (за повече обективност в оценките), което в същото време е и проверка на професионализма на членовете на педагогическия колеткив.
Класовете ще бъдат малки, което дава възможност за индивидуална работа с учениците, а връзката с родителите – остава "гореща", така че образователно-възпитателният ефект да е на най-високо ниво. Обучението да се стреми да изгражда навици за системно мислене и да постига резултати, конкурентни с “казионната” образователна система.
По подобен принцип биха могли да се изграждат и мрежи за следващите степени на обучение – мрежови университети.
Учебните заведения няма да издават специални дипломи, но ще публикуват списъци на сайтовете си, така че кооперациите и други мрежи да имат възможност да се убедят в квалификацията на завършилия мрежово училище, мрежов профцентър или мрежов университет специалист и работник.
Има смисъл специална мрежа (групи за оказване на натиск) да съдейства за легализирането на мрежовото образование и пред ЛВО за желаещите.

***
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
. Създаване паралелно, извъндържавно, извънчастно, (нетърговско) солидарно здравеопазване, в което се използват нови технологии и се привличат безвластнически настроени специалисти.
Базира се на индивидуални медицински диагностични програми, качени на персонални компютри. Тоест, софтуер ще поеме рутинните профилактиктични прегледи, а наетите или привлечени лекари ще взаимодействат в мрежа, като наблюдават данните от индивидуалния диагностичен софтуер, при нужда ще се намесват, за да се справят с проблемите на наблюдаваните граждани. А ако се превърнат в пациенти, ще им се назначава лечение, дори до насочване към “казионни” болници.
Тук е важно да се разработи концепцията за превантивна медицина, акцент върху профилактиката.
Както и лекарите да свикнат да работят с компютри не само за водене на документация.
Самият софтуер използва диалогов прозорец и принципа на експертна система, потебителят отговаря на въпроси, въз основа на които се прави вероятна диагноза. Възможно е, при свързване с фармацевтична база данни, дори да се препоръчват медикаменти, но тяхната активна съставка (която може да се съдържа и в билка, не само в синтетично лекарство), а не търговските марки. Разбираемо е, че това е вид самолечение, за което потребителят сам носи отговорност. Но и без това сегашната ни система не поема отговорност за лекарски грешки...
За повишаване на точността на диагнозата се използват допълнителни инструменти. В банята всеки може да оцени цвета на урината си, уеб-камера може да заснеме очите на потребителя (ирисова диагностика), допрян до гърдите микрофон - да свали сърдечните тонове на файл, който може да бъде анализиран от компютъра. Данни за пулс, кръвно налягане, температура се подразбират.
Софтуерът-диагностик в най-лошия случай ще има компетентността на не много добър жив доктор.

Съвместно с някои мрежи за взаимопомощ, транспортни кооперации, мрежи за пълноценна почивка и мрежи за противодействие (МП), здравната мрежа образува социална МЕТАМРЕЖА (съвкупност от мрежи).

Достъп до метамрежата трябва да имат и хора, които не са включени в Движението, тъй като ПБО се стреми да обхване цялото население, а и това би била последователна безвластническа практика на солидарност с всички граждани.

Внимание! НЕ БИВА мрежите, освен по-специфичните, да се превръщат в затворени общества за избрани, което е също толкова важно, колкото и недопускането някои мрежи да се изродят в престъпни групировки, използващи корупцията на институциите. От една страна това е принципен въпрос, а от друга – проява на здрав смисъл, тъй като колкото е по-корумпирана държавата, толкова по-враждебна може да е тя, използвайки престъпните организации (които на свой ред използват нея) за разправа с Движението, което иначе не може да си позволи, без да премине в откровена диктатура.

***
ДОПЪЛНЕНИЕ: Солидарна каса и безпроцентни пари.
Предлагам корекция към предишната си публикация относно солидарните каси. Те може да се образуват според друга схема:
Събират се хора с банкови влогове и се договарят всеки да отдели от своя влог определена сума, която не излиза от неговата сметка. Датите на падежите са подбрани така, че всеки месец по два пъти поне да има възможност за теглене. Теглят се договорни суми в рамките на "общия дял", предназначени за конкретен харч, с който всички участници в дадена каса да са съгласни. Така никой не може да злоупотреби с тези пари.
Дадена каса е брънка от мрежа такива каси, които на общ форум могат да си помагат, "запушвайки дупки", както и да финансират значими според тях проекти (мрежовите училища и наблюдаващите здравната компютърна мрежа лекари, например).

ПАРИТЕ - не е нужно да обяснявам тяхната роля, както и някои техни разушителни аспекти. Парите може да се дефинират като универсална разменна стока. Но с една привилегия над другите стоки - при престой те не губят от стойността си, а НАТРУПВАТ ЛИХВА, което е основа за финансови машинации в колосален размер. Заради тази привилегия парите могат да генерират пари, непокрити със стоки и услуги. смята се, че виртуалните пари десетократно надвишават масата реални пари. Това е една предпоставка за финансови кризи и възможност за обогатяване на по-богатите за сметка на по-бедните.
В следваща статия ще се опитам да направя по-подробен реферат относно такъв вид пари "с изтръгнато отровно жило".

.

2 коментара:

  1. Как така не си писал за Bitcoin до сега?

    ОтговорИзтриване
  2. ами не знаех за този биткоин. Пък и вече ми мина заблудата, че парите могат да бъдат "опитомени".
    По-добре без тях.

    ОтговорИзтриване

Моята снимка
пиша фантастика и измислям светове, в които бих искал да живея