сряда, 23 юни 2010 г.

Читанка.info

що е анархично общество?
Казано на езика на радикалните либерални демократи, това е такова състояние на гражданското общество, при което няма нужда от държава (власт) и закони.
Вместо държавни институции има свободни асоциации.
Вместо закони - система свободни договори, които обвързват единствено съгласните с договора, докато несъгласните с него формират собствен договор (правила), а между двата договора се сключва компромисно споразумение.
В едно анархично общество важат правила, изработени така, че да не противоречат на Базовите принципи.
Да ги повторя:
- липса на власт (липса на държавни институции, липса на групови привилегии по независещ от личността признак)
- свобода на асоцииране (създаване на сдружения и договори за решаване на насъщни и перспективни задачи, нужди, потребности, реализация на проекти и идеи)
- свобода от принуда (и отказ от насилие, освен при самоотбрана; липса на дискиминация поради свободен избор на личността - освен ако този избор причинява непосредствени материални щети на околните)
- взаимопомощ (сътрудничество при здравословна конкуренция)
- разнообразие (в частност - стопанисване по схема, изгодна за личността и колективи от личности).

Бих добавил само "равенство" и "научен мироглед" (специално за последното - друг път ще пиша).
Равенство - неограничен достъп на желаещите до т.нар. материални и духовни блага; също така значи, че всеки е равноценен за обществото, има правото да търси своето място под слънцето, без да ограничава чуждата лична свобода).

Каква е връзката с Читанка?
Ами Читанка беше (и съм СИГУРЕН, че ще БЪДЕ) тъкмо такава хем асоциация, хем доброволна инициатива на един човек (Борислав Манолов), която реализира НА ПРАКТИКА кажи-речи всички Базови принципи.
Не би трябвало да се изненадвам, че държавата посегна на Читанка!

.


.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моята снимка
пиша фантастика и измислям светове, в които бих искал да живея